جیهان: هژمارا تووشبوویێن کۆرۆنا یێ گەهشتە پتری ۹۰۰ هزار کەسان

جیهان: هژمارا تووشبوویێن کۆرۆنا یێ گەهشتە پتری ۹۰۰ هزار کەسان

 

ئەڤرۆ نیوز:

 

 

هژمارا تووشبوویێن کۆرۆنا یێ ل جیهانێ گەهشتە
914 هزار کەسان و هژمارا وان کەسێن ژیانا خوە ژ دەستداین گەهشتە ٤٥ هزار و ۳۲۰ کەسان و هەتا نوکە ۱۹۰ هزار و ٦٦۰ کەس ژی چێبووینە.
نوکە هژمارا تووشبوویێن کۆرۆنا یێ ل ئەمریکا گەهشتیە پتر ژ ۲۰۰ هزار کەسان و پتر ژ چار هزار کەسان ژیانا خوە ژ دەستدایە.
ل وەلاتێ ئیتالیا ژی هەتا نوکە پتر ژ ۱۱۰ هزار کەسان تووشبووینە و پتری ۱۳ هزار کەسان ژیانا خوە ژ دەستداینە.
ل ئیسپانیا ژی هژمارا توشبوویان گەهشتە زێدەتر ژ ۱۰۲ هزار کەسان و هژمارا وان کەسێن ژیانا خوە ژ دەستداین گەهشتە پتر ژ ۹ هزار کەسان.

کۆمێنتا تە