ل شەڤێن رەمەزانێ گەلەگ ژ گەنجان دەمێ خوە ب یاریێن وەرزشی ڤە...

ل شەڤێن رەمەزانێ گەلەگ ژ گەنجان دەمێ خوە ب یاریێن وەرزشی ڤە دبورینن

ئەڤرۆ نیۆز،زنار تۆڤی:
پشتی بوویە هەیڤا رەمەزانێ پرانیا گەنجان ب رۆژێ د نڤستینە و هەروەسا ب شەڤێ ژی پتر یا وان دەمێ خوە ب یاریێن وەرزشی ڤە دبورینن.
گەنجەک ب ناڤێ ئازاد حەسەن بۆ ئەڤرۆ نیۆز دبێژیت:پشتی بوویە هەیڤا رەمەزانێ سەقایێ دونیایێ گەلەک گەرم بوویە و ڤێ چەندێ وەکریە کو پرانیا دەمێن رۆژێ ئەم د مالداینە و دەرناکەڤین،هەروەسا ژبەر رۆژی گرتنێ ئەم چ کاران بۆ مال ژی ناکەین و پتریا دەمێ خوە ئەم ب هەروە دبورینین گۆت ژی:پتریا شەڤان پشتی ئەم فتارێ دکەین ئەم کۆمەکا هەڤالان ب هەڤرا دچین یاریا تەپا پێ دکەین و ئەڤە چەند سالەکن ل دەمێ رەمەزانێ دا ئەم ڤی کاری دکەین،ئانکو ئەم شەڤێن رەمەزانێ ب وەرزشێ ڤە دبورینین.
فەرسەت کەمال گەنجەکێ دییە دبێژیت:ل هەموو شەڤانێن رەمەزانێ هەتاکو دەمێ پاشیڤێ ئەم د هشیارین و ئەم خوە ب یاریا تەپا پێ و جاران ب یاریا ڤۆلی بۆلێ ژی مژوول دکەین،پشتی خوارنا پاشیڤێ ئەم دەست ب خەوێ دکەین و هەتاکو پشتی نیڤرۆ ئەم د مالدا د خەوین،ئانکو ب رۆژێ هەموویێ ئەم چ کاران ئەنجام نادەین،هەر چەندە ئەڤە بوویە دیاردەکا کرێت و نە شرین ل دەف مە گەنجان،لێ ئەم هوسا فێربووینە و گۆت ژی:د هەیڤا رەمەزانێ دا پتریا گەنجان دەمێ خوە ب هەروە و بێ مفا دەرباز دکەن و ئەڤە وێ چەندێ دگەهینیت کو گەنجێ مە فێری تەمبەلیێ بوویە،لەورا پێدڤیە ل سەر مە هەموو گەنجان ئەم ڤێ دیاردێ نەهێلین،چونکی دبیت پشتی رەمەزانێ ژی ئەم ب مینینە ل سەر ڤی دەستوداری.

کۆمێنتا تە