تووره‌بوون

تووره‌بوون

41

محەمەد چەلکى

ل شه‌رگه‌ها ناڤه‌ندا باژێری جهێ پیه‌كی ڤاله‌ نه‌مایه‌, وه‌سا مروڤێن دارژیانه‌ بازاری دێ بێژی كه‌سه‌ك ل مال نه‌مایه‌ و گشتێن هه‌تینه‌ ڤێده‌رێ. مامێ ه‌لو ژی بو هنده‌ك وه‌جێن مالێ ه‌ڤرو چو بازاری. لێ شه‌ماتێ و مل ملانێیا په‌یاده‌یان ه‌و بێزار كر, د دلێ خوه‌ دا گوت: تu بێژی ڤێ خولیاqه‌تێ كارێن فه‌ر ه‌و ینا بنه‌ بازاری? ب چ ره‌وشا هه‌ی, خوه‌ ژ وێ گێله‌شوكیێ رزگار كر. بێی بزانت, پێنگانگاڤان ه‌و به‌ر ب په‌رتوكخانا دهوكێ ڤه‌ بر. ل به‌رده‌رێ په‌رتوكخانێ سه‌رێ خوه‌ بلن كر, گرنژینه‌كێ بێی هه‌ستا وی سیمایێ وی نه‌خشاند. ێ باشه‌ نuكه‌ سه‌یدایێ زه‌رو یێ ل به‌ندا كه‌سه‌كی به‌لكی ه‌و كه‌س ژی هه‌ما ه‌ز بم! من و سه‌یدایێ زه‌روی خه‌مێن هه‌ڤ پشكێن هه‌ین. گه‌له‌ك خوه‌شه‌ مروڤی كه‌سه‌ك هه‌بت خه‌مێن خوه‌ ل گه‌ل بگuهورت. ب زه‌وq ده‌ربازی ژور بو. مێزه‌ دكه‌ت نه‌ په‌رتوك و نه‌ سه‌یدایێ زه‌رو ل ور نه‌میانه‌… به‌هتی.. سلاڤ و ملاڤ ژبیرێ چون, دخاست پاشدا ڤه‌گه‌رت, لێ خورتێ مژولی چێكرنا ره‌فاتكا ب سلاڤا خوه‌ ه‌و راوه‌ستاند:

فه‌رمو مام.
+ ب د دuلی پرسیار كر: ه‌رێ ڤێره‌ نه‌ په‌رتوكخانا دهوكێیه‌?
ڤێره‌ به‌رێ جهێ په‌رتوكخانا دهوكێ بو!
ده‌ما مامێ ه‌لوی گuه لڤێ به‌رسڤێ بوی, پر اجز بو, هێرسا وی بلند بو, په‌یڤ ژ هزرێ فرین, ه‌زمان لێ به‌ست, ب چاڤێن زیq ل ره‌فتكا نهێری, خوه‌ په‌رتوكه‌ك به‌ر چاڤان نه‌كه‌فت, تالان یا ب سه‌ردا هاتی. هندی هاتێ كu په‌یڤه‌ك ژ ده‌ڤی بده‌ركه‌ڤت, لێ ه‌زمانی هاریكاری نه‌كر. هزرا سه‌رێ وی كر ته‌مباڤ… به‌ری ده‌مه‌كی ده‌ما هاتیه‌ ده‌ف ماموستا زه‌روی, ماموستای گوتبو: پارێزگاری سوزا دای كu خوه‌دی ل په‌رتوكخانێ بده‌ركه‌ڤت. گه‌له‌ك كه‌یفا وی هاتبو, هه‌وه‌ راستی دڤێت كه‌یفا من ژی گه‌له‌ك هاتبو, چuنكu دا ه‌ڤه‌ جارا ێكێ بت ل كuردستانێ به‌رپرسه‌كێ بلند خوه‌دی ل بنگه‌هه‌كێ ره‌وشه‌نبیری بده‌ركه‌ڤت! وه‌ی پا ه‌ز شاش ده‌ركه‌فتم, ژ كه‌یفادا من ژیبیر كربو كu ڤێره‌ كuردستانه‌ نه‌ك وه‌لاته‌ك روژاڤایی.
گرتنا په‌رتوكخانا دهوكێ ه‌و راستی چه‌ندباره‌ كر كu نه‌پارێزگار و نه‌ چ به‌رپرسێن بلند هندی سه‌رێ درێزیكێ خه‌مێ ژ سمبول و بنگه‌هێن ره‌وشه‌نبیری ناخون. شه‌پلینا وی بو جهێ هێبه‌تیا خورتێ هاتیه‌ شونا ماموستا زه‌روی و گوتێ:
مام هێبه‌تی نه‌به‌ دوهی په‌رتوكخانا نالبه‌ند ژی هاتیه‌ گرتن.
+ مامو ب سه‌رێ ته‌ كه‌م, هه‌ر جهێ په‌رتوكخانه‌ لێ كێم بون, بزانه‌ ه‌و ده‌ر ژ كاروانێ شارستانیێ ڤارێبو, ڤارێبون ژ كاروانێ شارستانیێ انكu به‌رزه‌بون و ه‌و ده‌ر دێ بته‌ گوشه‌qا هه‌ر كه‌سه‌كی.
وه‌كه‌ نuكه‌ و هه‌رێما كuردستانێ?
+ نه‌ كuردستان بته‌نێ … ه‌ڤێ بكه‌ گوهارك و بكه‌ گuهێ خوه‌: هه‌ر جهێ بازارێ په‌رتوكێ لێ كێم بو و رایه‌داران پشتا خوه‌ دا ره‌وشه‌نبیریێ, بuها و نرخێن مروڤی به‌ره‌ف مرنه‌كا هێدی دچن. ژ qه‌ستی نه‌هاتیه‌ گوتن: په‌رتوك زاخا مێشكیه‌ و یان په‌رتوكێ نه‌خوینت یان ب بuهایێ وێ نه‌زانت, یێ اماده‌یا هه‌ر لڤینه‌كا ره‌وشت qه‌بول نه‌كه‌ت, بكه‌ت… پرێزا كuردستانێ ڤێ چه‌ندێ دسه‌لمینت.
ب توره‌بونه‌كا مه‌زن و هێرسه‌كا هلفیرایێ ژ په‌رتوكخانا دهوكێ یا به‌رێ ده‌ركه‌فت.

کۆمێنتا تە